Kontakt

Gazon Spółka z o. o.

Adam Kępiński
+48 660 436 910

e-mail: biuro@gazon.com.pl

46-053 Chrząstowice
ul. Ozimska 2e

NIP: 991-01-99-960
REGON: 531674701
KRS: 0000150869

Kapitał zakładowy: 201.000,00 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS

BPS Oddział Opole, nr konta: 72 1930 1028 2240 0621 2076 0001